1398/2/29 یکشنبه
       

 ((تقویت نظارت بی اغماض مهمترین راهکار برای حفظ محیط زیست و مقابله با سود جویان است ))

  مقام معظم رهبري( مدظله العالي)

فرم ثبت نام همیارمحیط بان 
 پیگیری متقاضی
استان
ستاد
صفحه نخست
                                                                                                                                  
                                                                                                                                      
                                                                                                               
                                                                   
                                                                            
1398/5/12 شنبه
با توجه به دستور رياست سازمان مبني بر تفويض اختيار صدور كارت هميار محيط بان به استانها ، متقاضيان محترم به ادارات كل استانها مراجعه فرمايند.


سوال سیستمی و فنی:خانم گرانسایه 42781283